Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Jest również tym BIG-iem w Polsce, który udostępnia dane z baz: Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP).

big info monitor

BIG InfoMonitor wymienia informacje gospodarcze pomiędzy bankami, a wszystkimi sektorami gospodarki. Daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów. Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagają ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Dopisanie nieterminowych płatników do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor sprawia, że zdecydowana większość dłużników spłaca swoje zaległe zobowiązania.

Certyfikat SPRAWDZONY w BIG potwierdza,  że firma Akord Poznań Tomasz Skrzypczak nie posiada zaległego zadłużenia ujawnionego w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. 

Znajdź Sprzedawcę

P.H. Akord Tomasz Skrzypczak jako wyłączny dystrybutor włoskich produktów Peg-Pérego na Polskę posiada dużą bazę sprzedawców detalicznych zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

W celu zakupu produktów Peg-Pérego zapraszamy do kontaktu z naszymi Partnerami.

Szukaj sprzedawcy